Ændret adgang til badebro

Læg mærke til at det elektriske hegn er svært at få øje på - PAS PÅ BØRNENE OG HUSDYRENE

I skal igennem 2 selvlukkende låger og krydse køernes overgang

Hvis I skal sætte en båd i vandet skal I have fat i en nøgle fra "Naturteamet" i kommunen. (Se under Korevlerne)

Det elektriske hegn er svært at se - kun gul afmærknig et sted.