Vedligeholdelse af vore veje

12.05.2022

Et hint til bedre reparationer af huller i vejene.

 

Vi er blevet bekendt med, at flere af jer har modtaget et brev fra kommunen, som pålægger jer at vedligholde vejen ud fra jeres egen parcel.

Vi ved ikke hvorfor kommunen pludselig reagerer på denne måde; men det må bero på at nogen har klaget over vejenes beskaffenhed. 

Fra bestyrelsens side ligger det helt klart at vi vedligeholder vejene 1 gang om året, og så har vi lagt bunker ud hvor I alle er mere end velkomne til at tage noget stabilt til at udbedre lokale huller.

Nuværende budget kan slet ikke bære mere end 1 årlig udbedring. 

Vi står i bestyrelsen fast ved at vore veje ikke skal være "motorveje"; men selvfølgelig heller ikke skade bilerne - en fornuftig balance.

Kommunen mener med brevet, at det er den enkeltes pligt at fylde huller op, ligesom man også skal rydde for sne og salte når det er glat.