Grundejerforeningen Kongelyngen, Sejerøbugten

Page
Menu
News

Info vedr. Korevlerne:

Kommunen har nu indhegnet omkring åens udløb til beskyttelse af røret.


 

Korevlerne får samlet græsningsfold

Odsherred Kommune etablerer en ny passage for dyrene mellem ”Nordfolden” og ”Sydfolden” på Korevlerne ved Sejerø Bugt for at etablere én samlet græsningsfold.
Passagen etableres af hensyn til dyrenes muligheder for at vandre frit og for at optimere naturplejen i området.

Hvis du skal sætte en båd i vandet ved siden af broen, skal du fremover bruge en nøgle for at åbne lågerne. Nøglen kan du få ved at henvende dig til Odsherred Kommunes Naturteam på natur@odsherred.dk.

 

Hvis du skal bruge broen ved Ellinge Strandvej, skal du fremover gå igennem folden på en strækning på cirka fem meter mellem de to klaplåger, som opsættes mellem parkeringspladsen og broen.

Kommunen har fået en ny dyreholder og har reduceret antallet af dyr (køer) i området markant. Det lave græsningstryk skal sikre mange blomster og stor variation i området. Samtidig vil den beskedne sommergræsning sikre, at der er mad til dyrene året rundt.
Arbejdet med etablering af de nye låger ventes igangsat mandag den 18. juni 2018 og vil vare et par dage.

Naturen skal beskyttes

Korevlerne er en lagune midt imellem to sandrevler. Det er et område, der i lang tid lå under vand, indtil det voksede frem i begyndelsen af 1900-tallet efter en voldsom storm. Området er derfor omtrent 100 år gammelt og rummer vilde dyr, sjældne planter og en natur, som både består af sandklitter, kystlaguner, klitheder samt strandeng og -sump.

 

Korevlerne er en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, et såkaldt Natura 2000 område. Naturplejeprojektet og hegningen blev finansieret delvist gennem et EU LIFE projekt. LIFE er et EU program, hvis formål er at bevare naturtyper, vilde dyr og planter af betydning for EU.

Afgræsning i værdifulde naturområder som fx Korevlerne støttes med statslige midler delvist finansieret af EU til drift. Kommunen har sammen med den ny dyreholder skiftet til en støtteordning, der kaldes for ”fast lavt græsningstryk”. Ordningen forudsætter at Landbrugsstyrelsen kan kontrollere, at dyrene har uhindret adgang til hele det græssede område i perioden fra 1. juni til 31. august. Ordningen ”fast lavt græsningstryk” er efter kommunens vurdering mere velegnet i områder med helårsgræsning, frem for den ordning, der tidligere blev brugt på Korevlerne, hvor arealerne skal fremstå afgræsset pr. 15. september. Problemet med denne ordning, er at ”madpakken”, der skal holde hele vinteren, så i store træk vil være spist. Med kvægets afgræsning holdes høje urter, tagrør mv. nede, så de små og lyskrævende arter trives. På denne måde er gallowaykvæget med til at genskabe og bevare den oprindelige og værdifulde natur på Korevlerne.

 

Vi ser frem til at passagen bliver en del af området og vil naturligvis svare på de spørgsmål du måtte have.

Nyhedsbrev 3 fra 2013

Nyhedsbrev 2 fra 2013

Botanisk overvågning ....

 

« forrige top næste »
Page
Menu
News

2 minus 1 veje

Smidsholmvej (ved Burgerhjørnet) er blevet lavet om til "2 minus 1" vej.

NOTE: Når man i dag kører ind i området fra Ellinge Lyng i nord til Asnæs Lyngvej i syd  kører man i "Bymæssig bebyggelse" hvilket betyder 50 Km/Timen. Derudover er der hele vejen lavet buslommer ved stoppesederne.

Området hedder "Lyngen" og de skilte I møder ser således ud:

Lyngen start

Buslommer

 

Bymæsssig beyggelse slutVi håber at dette tiltag vil sænke farten og gøre vejen lidt mere sikker at færdes på.

Hvis nogle af læserne får lyst til at se den rigtige måde at færdes på 2 minus 1 veje, så ligger der en video her.

https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw

 

 

 

 

Vores nye Hjertestarter er en

"Lifepak"

 

 

I samarbejde med DANBOLIG

 

 

 

HENSYNSFULD ADFÆRD

Vedtaget på GF den 7. Juni 2009

 

”Generalforsamlingen finder det vigtigt, at medlemmerne af grundejerforeningen udviser hensynsfuld adfærd over for naboer og andre beboere i området. Dette gælder ikke mindst m.h.t. støjende adfærd. Det henstilles derfor, at brug af støjende maskiner ikke finder sted på lørdage før kl. 9 og efter kl. 16, på søn-og helligdage ikke før kl. 9 og efter kl. 12. Ved støjende maskiner forstås bl.a. maskinsave, græstrimmere og motorplæneklippere.”

Derudover har vi modtaget klager over gener fra brændovne. Vi kan kun opfordre til at vise hensyn til naboerne ved brug af brændeovne.

Foreslået / henstillet på GF 2018:

En beboer foreslog at man kunne koordinere græsslåning eller anden støjende brug af maskiner med naboen - så man støjede samtidig. Dette er da et godt forslag vi gerne bringer videre. 

 

 

 

Page
Menu
News
Hot News ! Vi opfordrer alle medlemmer til at overholde betalingsfristen for indbetaling af kontingent. Husk at meddele adressændringer og email adresser til kassereren. .

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

Opdateret d. 16.10.2022 @ Webmaster Allan Jensen