Grundejerforeningen Kongelyngen, Sejrøbugten

Page
Menu
News

Velkommen til GF Kongelyngen

På denne side vil vi prøve at nå ud til vore medlemmer på en hurtig og informativ måde.

Hvis I har nogle forslag til forbedringer er I meget velkomne til at bruge Mailformen her på siden.

 MVH Bestyrelsen

16/01/2017: 

Nyhed: Fristen for tilbud fra Fibia er forlænget til 18/4 2017.

Der er nu 222 tilmeldte

 

top næste »
Page
Menu
News

2 minus 1 veje

Lyngvejen er blevet lavet om til "2 minus 1" vej. Når man i dag kører ind i området fra Ellinge Lyng i nord til Asnæs Lyngvej i syd  kører man i "Bymæssig bebyggelse" hvilket betyder 50 Km/Timen. Derudover er der hele vejen lavet buslommer ved stoppesederne.

Området hedder "Lyngen" og de skilte I møder ser således ud:

Lyngen start

Buslommer

 

Bymæsssig beyggelse slutVi håber at dette tiltag vil sænke farten og gøre vejen lidt mere sikker at færdes på.

Hvis nogle af læserne får lyst til at se den rigtige måde at færdes på 2 minus 1 veje, så ligger der en video her.

https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw

 

 

 

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GF KONGELYNGEN DEN

14. maj 2017 KL. 10 PÅ POTTEGÅRDEN

 DAGSORDEN

 

1.Valg af dirigent

 2.Beretning om foreningens virksomhed

 3.Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

 4.Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år

5.Forslag fra bestyrelsen: Anskaffelse af hjertestarter

 Anskaffelsespris inkl. moms.: ca. 17.000 kr.

Vedligeholdelse: 2.125 kr. hvert 5. år

Placering: I carporten v. Koglevej 29

 6.Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter

 a.Valg af formand: Bestyrelsen foreslår Allan Jensen

 b.Valg af to bestyrelsesrepræsentanter: Anne Steensen og Poul Andersen er villige til genvalg

c.Valg af to bestyrelsesuppleanter: Conny Shigebu og Niels Mohr er villige til genvalg 

d.Valg af revisor : Lars Pedersen er villig til genvalg

e.Valg af revisorsuppleant: Madonya Shigebu er villig til genvalg 

7.Evt.

 Regnskab 2016 og Budget 2017 kan printes fra www.kongelyngen.dk

PPS. Se et rigtig godt tilbud på bredbånd via fiber fra Fibia.dk på hjemmesiden. Fristen for tilmelding er udløbet men forventes forlænget.

Efter generalforsamlingen byder foreningen som sædvanlig på sild og frikadeller.

Bagefter vil vi gerne have renset vores strandeng bagved diget for affald. ( I år er der noget at komme efter!)

 Vi slutter dagen af med forfriskninger hos Anne og Karl på Koglevej 29.

KOM OG VÆR MED - HER ER EN GOD LEJLIGHED TIL AT MØDE DINE NABOER!

 

Venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

HENSYNSFULD ADFÆRD

Vedtaget på GF den 7. Juni 2009

 

”Generalforsamlingen finder det vigtigt, at medlemmerne af grundejerforeningen udviser hensynsfuld adfærd over for naboer og andre beboere i området. Dette gælder ikke mindst m.h.t. støjende adfærd. Det henstilles derfor, at brug af støjende maskiner ikke finder sted på lørdage før kl. 9 og efter kl. 16, på søn-og helligdage ikke før kl. 9 og efter kl. 12. Ved støjende maskiner forstås bl.a. maskinsave, græstrimmere og motorplæneklippere.”

Derudover har vi modtaget klager over gener fra brændovne. Vi kan kun opfordre til at vise hensyn til naboerne ved brug af brændeovne.

 

 

 

Page
Menu
News
Hot News ! Vi opfordrer alle medlemmer til at overholde betalingsfristen for indbetaling af kontingent. Husk at meddele adressændringer til kassereren. .

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

Opdateret d. 16.01.2017 @ Webmaster Allan Jensen